Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động lí tưởng LCi=0,06sinωt. Cuộn dây có độ tự cảm L=80mH. Điện dung của tụ điện là 5μF. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm có năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là:

A. 5,366V
B. 5,66V
C. 6,53V
D. 6V
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Lời giải
Chọn A
Ta có: I0=U0CLU0=I0LC
Tại thời điểm năng lượng bằng năng lượng từ trường thì
u=U02=I02LC=0,062. 80. 1035. 106=5,366V

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.