Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

A.

Ba, Ag, Au.

B.

Fe, Cu, Ag.

C.

Al, Fe, Cr.

D.

Mg, Zn, Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe, Cu, Ag.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.