Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn sẽ

A.

tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.

B.

tỉ lệ với chu vi đường tròn.

C.

tỉ lệ với diện tích hình tròn.

D.

tỉ lệ nghịch với chu vi đường tròn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tỉ lệ nghịch với chu vi đường tròn.

Do B tại tâm vòng dây tròn có công thức:

B = 2π.10-7  ~  ~ 

Vậy B ~  (C là chu vi vòng dây).

B tỉ lệ nghịch với chu vi vòng dây.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...