Đơn vị đo độ dài hợp pháp của Việt Nam là

A.

Kilomet.

B.

Inch.

C.

Milimet.

D.

Mét.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Tất cả đều là đơn vị của đo độ dài. Tuy nhiên, đơn vị đo độ dài hợp pháp của Việt Nam là mét (m).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.