Dòng điện Fu-cô xuất hiện trong trường hợp khi

A.

đặt tấm gỗ nằm trong từ trường biến thiên.

B.

đặt tấm nhôm nằm yên trong từ trường đều.

C.

đặt tấm nhôm trong từ trường biến thiên.

D.

cho tấm gỗ chuyển động trong từ trường đều.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Dòng điện Fu-cô xuất hiện khi khối kim loại chuyển động trong từ trường hoặc đặc trong từ trường biến thiên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.