Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16).

A.

H2N-CH2-COO-C3H7.

B.

H2N-CH2-COO-CH3.

C.

H2N-CH2-COO-C2H5.

D.

H2N-CH2-CH2-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H2N-CH2-COO-CH3.

= = 0,15 (mol); = = 0,025 (mol); = = 0,175 (mol).

C : H : N = 0,15 : 2.0,175 : 2.0,025 = 3 : 7 : 1.

Mặt khác, X tạo H2N-CH2-COONa nên X có 1 nitơ và 2 oxi phân tử.

X: C3H7NO2 với cấu tạo: H2N-CH2-COO-CH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...