Dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại?         

A.

Kích thích phát quang.

B.

 Nhiệt.

C.

Hủy diệt tế bào.        

D.

 Gây ra hiện tượng quang điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dựa vào hiện tượng quang phát quang  Chọn A  

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.