Em hãy ghép những câu văn trong bài văn tả hoa sầu đâu ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái cho thích hợp :

A.

1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c.

B.

1 – a, 2 – c, 3 – b, 4 – d.

C.

1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – d.

D.

1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.