Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The Statue of Zeus at Olympia was one of the Seven Wonder of the Ancient World.

A.

at

B.

was

C.

Wonder

D.

the

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Wonder → Wonders

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...