Giải pháp quan trọng nhất để tránh rủi ro trong việc mở rộng các vùng sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên là:

A.

Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp.

B.

Quy hoạch lại các vùng chuyên canh.

C.

Đẩy mạnh khâu chế biến sản phẩm.

D.

Tìm thị trường xuất khẩu ổn định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.