Gọi m là số chữ số cần dùng khi viết số img1 trong hệ thập phân và n là số chữ số cần dùng khi viết số img2 trong hệ nhị phân. Ta có tổng m + n bằng:  

A.

18.

B.

20.

C.

19.

D.

21.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Phương pháp: Số chữ số cần dùng khi viết số A trong hệ thập phân là img1 với img2 là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x. Tổng quát: số chữ số cần dùng khi viết số A trong hệ n-phân là img3.

- Cách giải: Dựa vào 2 kết quả trên ta có img4   

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.