Hai chất phóng xạ X và Y ban đầu có số hạt nhân bằng nhau. Chu kì bán rã của X là 1h, của Y là 2h. Sau 2h thì tỉ số độ phóng xạ của X và Y sẽ là:

A.

1:4.

B.

1:2.

C.

1:1.

D.

2:1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1:1.

Ta có: Hx = λx.Nx = ; Hy = λy.Ny =

Với t = 2h; Tx = 1h; Ty = 2y thì Hx: Hy = 1:1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.