Hai điện tích q1 = 4.10-8C, q2 = - 4.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng a = 8cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-9C đặt tại điểm M sao cho AM = 4cm, BM = 4 cm có độ lớn là

A.

3.375N

B.

4,74.10-4N

C.

4,5.10-4N

D.

1,125.10-4N

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,74.10-4N

Cho q1 tác dụng lên q3:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...