Hình chữ nhật có các cạnh: img1. Diện tích hình chữ nhật và sai số tương đối của giá trị đó là:

A.

 img1img2.

B.

img1img2.

C.

img1img2.

D.

img1img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Diên tích hình chữ nhật là img1. Cận trên của diện tích: img2 Cận dưới của diện tích: img3. img4  Sai số tuyệt đối của diện tích là: img5 Sai số tương đối của diện tích là: img6

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.