Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử nước là

A. Liên kết cộng hóa trị   
B. Liên kết hidro
C. Liên kết ion   
D. Liên kết photphodieste
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.