Một lớp học có img1 học sinh trong đó có img2 cặp anh em sinh đôi. Trong buổi họp đầu năm thầy giáo chủ nhiệm lớp muốn chọn ra img3 học sinh để làm cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó và bí thư. Tính xác suất để chọn ra img4 học sinh làm cán sự lớp mà không có cặp anh em sinh đôi nào.                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên img1 học sinh trong img2 học sinh. Suy ra số phần tử không gian mẫu là img3. Gọi img4 là biến cố img5img6 học sinh được chọn không có cặp anh em sinh đôi nàoimg7. Để tìm số phần tử của img8, ta đi tìm số phần tử của biến cố img9, với biến cố img10img11 học sinh được chọn luôn có img12 cặp anh em sinh đôi. ●         Chọn img13 cặp em sinh đôi trong img14 cặp em sinh đôi, có img15 cách. ●         Chọn thêm img16 học sinh trong 38 học sinh, có img17 cách. Suy ra số phần tử của biến cố img18img19. Suy ra số phần tử của biến cố img20img21. Vậy xác suất cần tính img22. Chọn A.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...