Một sợi dây có chiều dài là img1, được chia thành hai phần. Phần thứ nhất được uốn thành hình tam giác đều, phần thứ hai uốn thành hình vuông. Hỏi độ dài của cạnh hình tam giác đều bằng bao nhiêu để tổng diện tích hai hình thu được là nhỏ nhất? img2   

A.

img1img2.

B.

img1img2.

C.

img1img2.

D.

img1img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 img2 là cạnh của tam giác đều, img3. Suy ra cạnh hình vuông là img4img5. Gọi img6 là tổng diện tích của hai hình thu được. img7. Ta có : img8. img9img10. Bảng biến thiên   img11  Dựa vào bảng biến thiên, img12đạt giá trị nhỏ nhất tại img13img14.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...