Một trong những xu hướng biến đổi của các nhân tố vô sinh trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là:         

A.

Nhiệt độ ngày càng giảm.         

B.

Nhiệt độ ngày càng tăng.

C.

Nhiệt độ ngày càng ổn định.        

D.

Độ ẩm ngày càng giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Một trong những xu hướng biến đổi của các nhân tố vô sinh trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là nhiệt độ ngày càng ổn định. Quần xã tiên phong là nấm. Bụi và độ ẩm tạo môi trường thuận lợi cho nấm phát triển. Trong hoạt động sống, nấm sản sinh ra những sản phẩm sinh học làm biến đổi giá thể khoáng ở đó và khi chúng chết đi góp phần hình thành mùn, thích hợp cho bào tử rêu nảy mầm và phát triển. Rêu tàn lụi, đất được tạo thành và trên đó là sự phát triển kế tiếp của các quần xã cỏ, cây bụi, rồi cây gỗ khép tán thành rừng.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.