Một xe ca đang chuyển động theo hướng nam với tốc độ 5km/h thì một xe buýt chuyển động theo hướng tây có tốc độ img1 m/s đối với người ngồi trong xe ca. Tốc độ thực của xe buýt là:         

A.

4m/s

B.

3m/s

C.

7m/s

D.

img1 m/s

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1  Gọi xe ca là vật 1, xe buýt là vật 2 img2   Hình vẽ bên suy ra img3 

Chọn C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.