Những đồi mới đầu tiên ở nước ta là từ lĩnh vực?          

A.

Nông nghiệp.

B.

Dịch vụ.

C.

Công nghiệp.

D.

Chăn nuôi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...