Ở người bệnh bạch tạng do 1 gen lặn nằm trên NST thường, bệnh máu khó đông do 1 gen lặn nằm trên NST giới tính X và không có alen trên Y. Một cặp vợ chồng bình thường, bên phía vợ có ông ngoại bị máu khó đông, cha bị bạch tạng, bên phía chồng có bà nội và mẹ bị bạch tạng, những người khác trong 2 gia đình không bị 2 bệnh này. Cặp vợ chồng này dự định sinh 2 đứa con. Cho rằng trong quá trình giảm phân không có đột biến, xác suất để 2 đứa con đều bị 2 bệnh là:  

A.

A: 1/128

B.

B: 1/1024

C.

C: 1/512

D.

D: 1/256

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A bình thường >> a bị bạch tạng B bình thường >> b bị máu khó đông Bên vợ:            

Cha bị bạch tạng (aa), mẹ không bị bạch tạng (A-), người này bình thường (A-)            

→ người vợ : Aa        

Ông ngoại bị máu khó đông, mẹ không bị máu khó đông

→ người mẹ có kiểu gen XBXb .            

Người bố không bị máu khó đông, có kiểu gen : XBY

→ người vợ có dạng : (1/2XBXB : 1/2XBXb)

Bên chồng:            

Mẹ bị bạch tạng (aa), bố bình thường (A-), người này bình thường (A-)

→ người chồng có kiểu gen Aa Xét bệnh bạch tạng.

Cặp vợ chồng : Aa x Aa

→ đời con sinh 2 đứa đều bị bạch tạng là: img1

Xét bệnh máu khó đông:            

Cặp vợ chồng: (1/2XBXB : 1/2XBXb) x XBY Để sinh ra 2 người con bị bệnh máu khó đông, bắt buộc người mẹ phải là XBXb – xác suất là img2

→Cặp vợ chồng: XBXb x XBY cho đời con bị 2 con đều bị bệnh máu khó đông là: img3

Vậy sác suất sinh 2 con bị bệnh máu khó đông là: img4

Vậy xác suất để cặp vợ chồng trên sinh 2 con mắc cả 2 bệnh là : img5  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.