Ông H nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo phường X do không đồng tình với việc xử lí tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm. Cho rằng ông H cố tình gây rối, bảo vệ Ủy ban nhân dân phường đã mắng chửi và đuổi ông về nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã đánh ông H bị thương nhẹ và đập vỡ yếm chiếc xe máy của ông. Bảo vệ Ủy ban nhân dân phường X đã không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Bất khả xâm phạm về thân thể.

B.

Bất khả xâm phạm về tài sản.

C.

Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

D.

Được pháp luật bảo hộ về danh dự.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Vì trong trường hợp này bảo vệ UBND Phường không bắt giam ông H.      

Vậy đáp án đúng là A   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.