Phương thức nào dưới đây về cơ chế điều hòa biểu hiện gen là chung ở sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn    

A.

Xếp cuộn ADN thành NST

B.

Các protein hoạt hóa hoặc ức chế bám vào ADN

C.

Thêm mũ và đuôi cho ARN sau khi phiên mã

D.

Lấy đi phần không mã thông tin mã hóa trên ARN

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án : B  Phương thức chung là B A sai vì đây là chỉ có ở sinh vật nhân thực thì các phân tử AND mới cấu tạo nên NST , sinh vật nhân sơ ADN dạng vòng trần C, D sai vì đây là quá trình trưởng thành của ARN của sinh vật nhân thực. sinh vật nhân sơ ARN sau khi được tổng hợp xong sẽ tham gia trực tiếp vào  quá trình dịch mã    

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...