Polime dùng làm tơ nilo-6,6img1 được điều từ các monome: 

A.

Axit Ɛ-aminocaproic. 

B.

Axit ađipic và hexametylenđiamin. 

C.

Axit ađipic và etylenglicol. 

D.

Phenol và fomanđehit. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.