Tại một buổi thực hành ở phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý Trường THPT Yên Dũng 1. Một học sinh lớp 12A1, dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu diễn bằng:         

A.

T = (6,12 ± 0,05)s.

B.

T = (2,04 ± 0,05)s.

C.

T = (6,12 ± 0,06)s. 

D.

T = (2,04 ± 0,06)s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp giải: sử dụng lí thuyết về giá trị trung bình và sai số trong thực hành Kết quả: img1   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.