Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào ?    

A.

Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bất hoạt  

B.

Tạo ra giống cừu sinh sản protein huyết thanh của người trong sữa

C.

Tạo ra giống lúa” gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-caroten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt

D.

Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án : D  Thành tựu là công nghệ tế bào là D Tạo giống cây lưỡng bội có kiểu gen  đồng hợp tử về tất cả các gen bằng cách lưỡng bội hóa giao tử (hạt phấn, noãn) rồi nuôi cấy thành cây trưởng thành Đáp án D A,B,C là thành tựu của công nghệ gen    

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.