Thể tích khối chóp có độ dài đường cao bằng 6, diện tích đáy bằng 8 là  

A.

12

B.

48

C.

16

D.

24

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Thể tích khối chóp là img1.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...