Đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể gây ra

A.

thay một axit amin này bằng axit amin khác.

B.

cấu trúc prôtêin không thay đổi.

C.

gián đoạn quá trình dịch mã.

D.

cả ba đáp án trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.