Trong giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha, cùng tần số f = 16 Hz. Tai một điểm M trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước.

A.

34 cm/s.        

B.

24 cm/s.        

C.

44 cm/s.        

D.

60 cm/s.        

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Giữa M và trung trực có hai dãy cực đại khác → M thuộc cực đại thứ k = 3. Ta có img1 cm/s.  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.