Trong không gian img1, cho điểm img2 và hai đường thẳng img3, img4. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua điểm img5, cắt img6 và vuông góc với img7?

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Gọi đường thẳng cần tìm là img1, img2 là giao của img3 và img4. Khi đó: img5, img6. Do img7 vuông góc với img8 nên: img9img10. Khi đó img11, hay vectơ chỉ phương của img12 là img13. Vậy phương trình img14: img15. Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.