Trong không gian với hệ tọa độ img1, cho hai đường thẳng img2, img3 và mặt phẳng img4. Đường thẳng vuông góc với img5, cắt cả img6 và img7 có phương trình là:

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Gọi img1 và img2 lần lượt là giao điểm của đường thẳng cần tìm với img3 và img4. img5. Vì đường thẳng cần tìm vuông góc với img6 nên có vectơ chỉ phương img7 cùng phương với img8. Do đó img9, suy ra img10, img11. Thay vào các đáp án ta thấy A thỏa mãn.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.