Cho phản ứng hạt nhân sau:. Biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân  lần lượt là: ΔmD = 0,0024u; ΔmT = 0,0087u; ΔmHe = 0,0305u. Cho u = 931 (MeV/c2). Năng lượng toả ra của phản ứng là:

A.

1,806 MeV.

B.

18,06 MeV.

C.

180,6 MeV.

D.

18,06 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

18,06 MeV.

Năng lượng tỏa ra của phản ứng là: Q = (mD + mT – mhe – mn)u.931

= [( mp + mn – ΔmD) + (mp + 2mn – ΔmT) – (2mp + 2mn – ΔmHe) – mn]u.931

= (ΔmHe – ΔmD – ΔmT)u.931.

Q = (0,0305 – 0,0024 – 0,0087).931 = 18,06 (MeV).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.