Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ở phía trên vân trung tâm, khoảng cách từ vân tối thứ nhất đến vân sáng bậc 3 là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ở phía trên vân sáng trung tâm:

Vị trí vân tối thứ nhất: xt;

Vị trí vân sáng bậc 3: xs = 3.

Suy ra khoảng cách từ vân tối thứ nhất đến vân sáng bậc 3 là:

xs - xt = 3.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...