Trong va chạm đàn hồi

A.

tổng động lượng và tổng động năng đều là những đại lượng không bảo toàn.

B.

tổng động lượng và tổng động năng đều là những đại lượng bảo toàn.

C.

tổng động lượng bảo toàn, nhưng tổng động năng không bảo toàn.

D.

tổng động lượng bảo toàn, nhưng tổng động lượng thì không.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tổng động lượng và tổng động năng đều là những đại lượng bảo toàn.

Trong va chạm đàn hồi, cả hai tổng động lượng và tổng động năng đều là những đại lượng bảo toàn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.