Vật dưới đây có dạng hình gì?

A.

Hình trụ

B.

Hình cầu

C.

Hình tròn

D.

Hình tam giác

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Vật đã cho có dạng hình trụ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...