Xét dao động tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số. Biên độ dao động tổng hợp sẽ không thay đổi khi chỉ thay đổi:

A.

Tần số dao động chung của hai dao động thành phần, các đại lượng khác giữ nguyên.

B.

Biên độ của dao động thành phần thứ nhất, các đại lượng khác giữ nguyên.

C.

Pha ban đầu của dao động thành phần thứ hai, các đại lượng khác giữ nguyên.

D.

Độ lệch pha giữa hai dao động thành phần, các đại lượng khác giữ nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc vào tần số của các dao động thành phần → thay đổi f và giữ nguyên các điều kiện khác thì biên độ tổng hợp vẫn không thay đổi.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...