Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Địa lý 11 - Đề số 2

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Địa lý 11 - Đề số 2  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Địa lý lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình tăng nhanh hơn các nước đang phát triển
B. Các nước đang phát triển có tuổi thọ trung bình tăng chậm hơn các nước phát triển
C. Các nước đang phát triển, tuổi thọ trung bình của người dân không tăng
D. Tuổi thọ trung bình của dân số thế giới ngày càng tăng
A.GDP bình quân đầu người cao, đầu tư ra nước ngoài nhiều, chỉ số HDI ở mức cao.
B.đầu tư ra nước ngoài nhiều, GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao.
C.chỉ số HDI ở mức cao, tổng sản phẩm trong nước và tốc độ tăng trưởng GDP rất cao.
D.nợ nước ngoài nhiều, chỉ số HDI ở mức cao, tốc độ tăng trưởng GDP trên người cao.
A.Bắc Âu, Bắc Mĩ.
B.Đông Á, Tây Nam Á.
C.Bắc Mĩ, Trung Mĩ.
D.Tây Phi, Đông Phi.
A.tiết kiệm được nguồn năng lượng trong sản xuất.
B.hạn chế được sự ô nhiễm môi trường, tài nguyên.
C.rút ngắn thời gian và không gian xử lí thông tin.
D.làm giảm chi phí lao động, và chi phí sản xuất.
A. Công nghệ có hàm lượng tri thức cao
B. Công nghệ dựa vào thành tựu khoa học mới nhất
C. Chỉ tác động đến lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ
D. Xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao .
A.khu vực I còn cao, II và III còn thấp.
B.khu vực I rất thấp, khu vực II và III cao.
C.khu vực I và III cao, khu vực II thấp.
D.khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao.
A.Các nước đang phát triển có GDP bình quân đầu người khá đồng đều.
B.Các nước đang phát triển có GDP bình quân đầu người là trên 50. 000 USD.
C.GDP bình quân đầu người chênh lệch lớn giữa các nhóm nước.
D.GDP bình quân đầu người không có sự chênh lệch giữa các nhóm nước

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ