Đề thi thử THPTQG Môn Địa Lý - Năm học 2017-2018 - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 - có lời giải chi tiết

 Câu 1: Biển Đông ảnh hưởng đến tính chất nào sau đây của khí hậu?

A. Mang lại cho nước ta nhiệt độ cao, nóng quanh năm
B. Mang lại cho nước một lượng mưa và độ ẩm lớn
C. Mang lại cho nước các loại gió hoạt động theo mùa
D. Mang lại tài nguyên sinh vật phong phú
 

Câu 2: Ngoài gió mùa, nước ta còn chịu tác động của một loại gió hoạt động quanh năm là

A. gió tín phong    B. gió biển                    C. gió phơn tây nam     D. gió tây ôn đới
 

Câu 3: Ở vùng ven biển, dạng địa hình nào sau đây thuận lợi nhất cho xây dựng cảng biển?

A. Các bờ biển mài mòn  B. Vịnh của sông C. Các đảo ven bờ        D. Các vũng vịnh nước sâu
 

Câu 4: Biểu hiện rõ nhất của địa hình xâm thực ở miền núi nước ta là

A. bồi tụ B. ngập úng                  C. đất trượt                   D. lũ quét
 

Câu 5: Vùng nội thủy của nước ta được xác định là vùng

A. ở phía ngoài đường cơ sở        C. tiếp giáp với đất liền và ở phía trong đường cơ sở
B. ở phía trong đường cơ sở        D. tiếp giáp với đất liền
.......

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ