Đề thi thử THPTQG 2018 môn Địa lý trường THPT Chuyên Thái Bình - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

Câu 1: Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, xác định các thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp với biển Đông

A. Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh               C. Đà Nẵng, Nha trang, TP Hồ Chí Minh
B. Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh           D. Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
 

Câu 2: Cho biểu đồ

Dựa vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào chính xác nhất?

A. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm nhanh nhất ở giai đoạn 2014-2015
B. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm liên tục qua các năm
C. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta liên tục tăng qua các năm
D. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm đều qua các năm
 

Câu 3: Ở nước ta thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là do

A. chịu tác động thường xuyên của gió mùa             C.nằm gần Xích đạo, mưa nhiều
B. địa hình chủ yếu là đồi núi thấp                          D. tiếp giáp với biển Đông

 

Câu 4: Cho bảng số liệu

Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của nước ta qua các giai đoạn

Đơn vị (%)

Giai đoạn

1986-1991

1992-1997

1998-2001

2002-2007

2015

Tốc độ tăng trưởng

4,7

8,8

6,1

7,9

5,3

(Nguồn: Xử lí số liệu từ niên giám thống kê qua các năm)

Nhận định nào sau đây không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta năm 1986-2015?

A. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất là 1986-1991
B. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta biến động qua các giai đoạn
C. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm
D. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao nhất là 1992-1997
..........

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long - Địa lý 12 - Đề số 3

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  SSJ0363 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp - Địa lý 12 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  XLUC221 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp - Địa lý 10 - Đề số 8

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  K060808 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp - Địa lý 10 - Đề số 4

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  ATJK704 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 20: Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí - Địa lý 10 - Đề số 2

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  VSX8402 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp địa lý kinh tế vùng - Địa lí kinh tế vùng - Địa lý 12 - Đề số 15

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  AM9T3015 45 Phút 25 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất - Địa lý 10 - Đề số 12

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  GTN831212 15 Phút 12 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta - Địa lý 12 - Đề số 4

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  99KX104 45 Phút 25 câu