Đề thi thử THPTQG 2018 môn Địa lý trường THPT Chuyên Thái Bình - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

Câu 1: Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, xác định các thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp với biển Đông

A. Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh               C. Đà Nẵng, Nha trang, TP Hồ Chí Minh
B. Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh           D. Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
 

Câu 2: Cho biểu đồ

Dựa vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào chính xác nhất?

A. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm nhanh nhất ở giai đoạn 2014-2015
B. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm liên tục qua các năm
C. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta liên tục tăng qua các năm
D. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm đều qua các năm
 

Câu 3: Ở nước ta thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là do

A. chịu tác động thường xuyên của gió mùa             C.nằm gần Xích đạo, mưa nhiều
B. địa hình chủ yếu là đồi núi thấp                          D. tiếp giáp với biển Đông

 

Câu 4: Cho bảng số liệu

Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của nước ta qua các giai đoạn

Đơn vị (%)

Giai đoạn

1986-1991

1992-1997

1998-2001

2002-2007

2015

Tốc độ tăng trưởng

4,7

8,8

6,1

7,9

5,3

(Nguồn: Xử lí số liệu từ niên giám thống kê qua các năm)

Nhận định nào sau đây không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta năm 1986-2015?

A. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất là 1986-1991
B. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta biến động qua các giai đoạn
C. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm
D. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao nhất là 1992-1997
..........

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp địa lý kinh tế vùng - Địa lí kinh tế vùng - Địa lý 12 - Đề số 13

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  AM9T3013 45 Phút 25 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 13: Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa - Địa lý 10 - Đề số 9

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  PMUB319 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Đặc điểm chung của tự nhiên - Địa lí tự nhiên - Địa lý 12 - Đề số 16

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  3RNF4016 45 Phút 25 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu - Địa lý 10 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  SXZ2321 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất - Địa lý 10 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  XC8W371 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Địa lý 11 - Đề số 2

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  QBVG032 45 Phút 25 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên - Địa lý 12 - Đề số 7

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  QHP8417 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Đặc điểm chung của tự nhiên - Địa lí tự nhiên - Địa lý 12 - Đề số 3

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  X831403 15 Phút 10 câu