Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến - Đề số 1

Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch Sử lớp 9 do cungthi.vn biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.vn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.

B.

thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.

C.

Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.

D.

Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc.

A.

Ngày 22 tháng 9 năm 1945

B.

Ngày 22 tháng 9 năm 1946

C.

Ngày 22 tháng 9 năm 1947

D.

Ngày 22 tháng 9 năm 1948

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ