Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới triều đại nào?

A.Triều Lý      
B.Triều Trần
C.Triều Lê sơ      
D.Triều Nguyễn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đáp án: A
Lời giải: 1042 Vua Lý Thánh Tông ban hành Hình thư (bộ luật đầu tiên).
- Thời Trần: Hình luật.
- Thời Lê biên soạn một bộ luật đầy đủ gọi là Cuối chiều hình luật.

Vậy đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) - Lịch sử 10 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.