Cho z = m + 3i, z' = 2 - (m + 1)i. Giá trị nào của m sau đây để z.z' là số thực?

A.

m = 2 hay m = -3

B.

m = -2 hay m = 3

C.

m = 1 hay m = 6

D.

m = -1 hay m = 6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

m = 2 hay m = -3

z.z’ = (m + 3i)[2 - (m + 1)i] = (5m + 3) + i(6 - m - m2).

z.z’ là số thực khi 6 - m - m2 = 0 ⇔ m = 2 hay m = -3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...