Đến năm 1990 ,lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu được bao nhiêu tấn gạo

A.

1 triệu tấn

B.

1,5 triệu tấn

C.

2 triệu tấn

D.

2,5 triệu tấn

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,5 triệu tấn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.