Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra ở:

A.

Thanh Hóa, Nghệ An

B.

Thanh Hóa, Hà Tĩnh

C.

Nghệ An, Hà Tĩnh

D.

Nghệ An, Quảng Bình

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Nghệ An và Hà Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh mẽ nhất. Tháng 9-1930 phong trào công-nông phát triển tới đỉnh cao. Các cuộc đấu tranh diễn ra quyết liệt, tấn công vào cơ quan chính quyền địch ở địa phương, bộ máy chính quyền địch ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều xã bị tan rã. ban Chấp hành nông hội xã do các chi bộ đảng lãnh đạo quản lí đời sống chính trị và xã hội, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân dưới hình thức Xô viết. Lần đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.