Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939 - Đề số 1

Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch Sử lớp 9 do cungthi.vn biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.vn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Trần Phú

B.

Trần Phú

C.

Nguyễn Văn Cừ

D.

Hà Huy Tập

A.

Thanh Hóa, Nghệ An

B.

Thanh Hóa, Hà Tĩnh

C.

Nghệ An, Hà Tĩnh

D.

Nghệ An, Quảng Bình

A.

"Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày".

B.

"Chống đế quốc" và "Chống phát xít, chống chiến tranh".

C.

"Tự do dân chủ" và "cơm áo hòa bình".

D.

"Giải phóng dân tộc" và "tịch thu ruộng đất".

A.

3/2/1931- Khám lớn Chí Hòa.

B.

9/6/1931- Côn Đảo.

C.

6/9/1931- Nhà thương Chợ Quán.

D.

9/6/1931- Bệnh viện Chợ Rẫy.

A.

Thanh Hóa, Nghệ An

B.

Hà Tĩnh, Quảng Bình

C.

Nghệ An, Hà Tĩnh

D.

Quảng Bình, Quảng Trị

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ