Hội nghị Vec-xai - Oa-sinh-ton diễn ra trong hoàn cảnh nào?

A.

Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp kết thúc.

B.

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.

C.

Chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra quyết liệt.

D.

Chiến tranh thế giới thứ nhất bước sang giai đoạn thứ hai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 59. Cách giải: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vec-xai (1919- 1920) và Oa-sinh-ton (1921 - 1922) để phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới được thiết lập mang tên hệ thống hòa ước Vecxai - Oasinhton.        Đáp án đúng là B!      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.