Khi chiếu vào tấm bìa đỏ chùm ánh sáng lam, ta thấy bìa có màu:

A.

Lam.

B.

Đỏ.

C.

Vàng.

D.

Đen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đen.

Khi chiếu vào tấm bìa đỏ chùm ánh sáng lam thì nó hấp thụ hoàn toàn chùm sáng đó và nó trở thành màu đen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...