Kích thước gần đúng của bán kính nguyên tử bằng:

A.

R = 10-6 m.

B.

R = 10-8 m.

C.

R = 10-10 m.

D.

R = 10-14 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

R = 10¯m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...