Nếu các eelectron trong dây dẫn trên hình vẽ chuyển động về hướng Đông, kim la bàn sẽ hướng về điểm 

A.

bắc.

B.

nam.

C.

đông.

D.

tây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bắc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...