Nghiên cứu hóa thạch chứa trong các lớp đất đá giúp con người biết được:

A.

Lịch sử xuất hiện của sinh vật.

B.

Giai đoạn hưng thịnh hay diệt vong của mỗi dạng sinh vật.

C.

Lịch sử phát triển của sinh vật.

D.

Lịch sử xuất hiện, phát triển, giai đoạn hưng thịnh hay diệt vong của mỗi dạng sinh vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lịch sử xuất hiện, phát triển, giai đoạn hưng thịnh hay diệt vong của mỗi dạng sinh vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.